Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu se zaměřením na rizikové chování řidiče
Název práce v češtině: Problematika řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
se zaměřením na rizikové chování řidiče
Název v anglickém jazyce: Problems of car-driving under alcohol intoxication focused
on the driver risking behaviour
Klíčová slova: alkohol, řízení, doprava, bezpečnost
Klíčová slova anglicky: alcohol, drinking and driving, traffic safety
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 24.01.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Lenka Reichelová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK