Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Talismany - štěstí vs smůla
Název práce v češtině: Talismany - štěstí vs smůla
Název v anglickém jazyce: Talismans - Luck vs Bad luck
Klíčová slova: amulet, talisman, magické myšlení, magie, štěstí, smůla, emocionalita, racionalita
Klíčová slova anglicky: amulet, talisman, magic thinking, magic, luck, bad luck, emotions, rationality
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2010
Datum zadání: 12.03.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 10:30
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První část práce bude zaměřena na vymezení a odlišení pojmů amulet x talisman, jejich používání a propojení s fantazijním a magickým myšlením. Druhá část se bude týkat výzkumu talismanů u dětí s výchovnými problémy. Práce bude postavena na principech etnografického přístupu.
Seznam odborné literatury
Nakonečný M.: Lexikon magie. 4. vyd. Praha: Argo, 2009. ISBN:978-802570134-8.
Frazer J.G: Zlatá ratolest. 2.vyd. Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN:80-204-0488-0.
Strauss A, Corbinová J.: Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999. ISBN:80-85834-60-X.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK