Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formování struktury třídy v důsledku třídního ideálu krásy
Název práce v češtině: Formování struktury třídy v důsledku třídního ideálu krásy
Název v anglickém jazyce: Formation of Class Structure as a Result of Class Ideals of Beauty
Klíčová slova: adolescence, ideál krásy, struktura skupiny, školní třída
Klíčová slova anglicky: adolescence, the ideal of beauty, the structure of the group, class
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2010
Datum zadání: 12.03.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 15:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude zjistit, zda ve třídách ZŠ existuje třídní ideál krásy, jaký je, jak se formuje a jak se podílí na struktuře třídního kolektivu. Výzkum bude zahrnovat 2 případové studie žáků 8. nebo 9. třídy ZŠ. Výzkum bude realizován s pomocí sociometrického dotazníku (zřejmě B3), vlastního dotazníku a následně individuálních rozhovorů s žáky a žákyněmi.
Seznam odborné literatury
Wolf, N.(2000): Mýtus krásy, Bratislava, Aspekt.
Cash F.T, Pruzinsky, T. (eds.) (2004): Body image: A handbook of theory, research & clinical practice, New York, The Guilford Press.
Janošová, P. (2008): Dívčí a chlapecká identita, Praha, Grada.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK