Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DNA methylation changes in patients with acute myeloid leukemia
Název práce v češtině: Studium epigenetických změn u hematologických malignit
Název v anglickém jazyce: DNA methylation changes in patients with acute myeloid leukemia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Cedrick Haškovec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2010
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 26.03.2015 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2015
Oponenti: RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
  RNDr. Milan Reiniš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK