Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání vědomostní efektivity výuky dramatickou výchovou s efektivitou výuky frontální na tématu Starých pověstí českých a moravských ve čtvrtých třídách základní školy
Název práce v češtině: Porovnání vědomostní efektivity výuky dramatickou výchovou s efektivitou výuky
frontální na tématu Starých pověstí českých a moravských ve čtvrtých třídách
základní školy
Název v anglickém jazyce: Comparison of the effectiveness of teaching knowledge
thropugh Drama in Education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radmila Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.03.2010
Datum zadání: 11.03.2010
Datum a čas obhajoby: 17.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. Mgr. Radek Marušák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK