Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zásady bezplatnosti a neziskovosti v sociálních službách v ČR
Název práce v češtině: Zásady bezplatnosti a neziskovosti v sociálních službách v ČR
Název v anglickém jazyce: The Principles of Gratuity and Nonprofit in Social Services in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2010
Datum zadání: 11.03.2010
Datum a čas obhajoby: 11.03.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.03.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Víšek
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK