Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liver Gangliosides in Estrogen-induced Cholestatis
Název práce v češtině: Jaterní gangliosidy u estrogeny indukované cholestázy
Název v anglickém jazyce: Liver gangliosides in estrogen-induced cholestatis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Šmíd, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2009
Datum zadání: 16.04.2009
Datum a čas obhajoby: 09.06.2009 15:00
Místo konání obhajoby: Ústav lékařské biochemie 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
  RNDr. Jana Ledvinová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK