Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností
Název práce v češtině: Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností
Název v anglickém jazyce: Legal, accounting and tax aspects of transformations of companies
Klíčová slova: Přeměna, fúze, rozdělení, účetnictví, rozhodný den, princip, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty
Klíčová slova anglicky: Transformation, merger, de-merger, accounting, decisive date, principles, income tax, value added tax
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 11:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
  doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK