Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní ochrana životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorů
Název práce v češtině: Právní ochrana životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorů
Název v anglickém jazyce: Legal Protection of the Environment and the Human Health against the Effects of Selected Physical Factors
Klíčová slova: hluk, vibrace, ionizující a neionizující záření
Klíčová slova anglicky: noise, vibration and ionizing and non-ionizing radiation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 15:00
Místo konání obhajoby: 412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
  JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK