Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a common law
Název práce v češtině: Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a common law
Název v anglickém jazyce: Protection of personal rights in continental system and common law
Klíčová slova: Osobnostní práva, ochrana osobnosti, common law, pomluva, komparatistika, náhrada nemajetkové újmy, právo na podobu, právo na soukromí, ochrana cti a důstojnosti, harassment, samoregulace, anglo-americké právo, anglické právo, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, USA, Irsko, Severní Irsko, Skotsko, Velká Británie
Klíčová slova anglicky: Personal rights, protection of personal rights, Common Law, defamation, legal comparison, damages, image rights, right to privacy, defamation, harassment, selfregulation, anglo-american law, English law, Australia, New Zealand, Canada, USA, Ireland, Northern Ireland, Scotland, United Kingdom
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 26.09.2016 16:30
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
  JUDr. Martin Vychopeň
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK