Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Název práce v češtině: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Název v anglickém jazyce: Legality of Evidence in Criminal Proceedings in the Light of the European Convention on Human Rights
Klíčová slova: Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Evropský soud pro lidská práva, trestní řízení, důkazy, agent provokatér, mučení, špatné zacházení, odposlechy, prohlídky, sledování, soukromý život, nepřítomný svědek, anonymní svědek, korunní svědek
Klíčová slova anglicky: European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, criminal proceedings, evidence, agent provocateur, torture, ill-treatment, interceptions, searches, surveillance, private life, absent witness, anonymous witness, coaccused witness
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 12.10.2012 15:00
Místo konání obhajoby: PFUK / 412
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.10.2012
Oponenti: prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
  JUDr. Eva Hubálková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK