Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní povinnosti členů představenstva s důrazem na povinnost loajality
Název práce v češtině: Základní povinnosti členů představenstva s důrazem na povinnost loajality
Název v anglickém jazyce: General duties of directors, in particular duty of loyalty
Klíčová slova: povinnost loajality, povinnost péče řádného hospodáře, člen představenstva, akciová společnost
Klíčová slova anglicky: duty of loyalty, duty of care, director, capital company
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 17:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK