Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Structural-functional correlations of Hydroxymethylbilane synthase
Název práce v češtině: Strukturálně funkční vztahy hydroxymetylbilan syntázy
Název v anglickém jazyce: Structural-functional correlations of Hydroxymethylbilane synthase
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00650)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2009
Datum zadání: 01.09.2009
Datum a čas obhajoby: 13.10.2009 13:00
Místo konání obhajoby: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 13.10.2009
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
  doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK