Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkrácená verze Wechslerovy paměťové škály-III., představení testu a předběžné normy pro 20-39 let
Název práce v češtině: Zkrácená verze Wechslerovy paměťové škály-III., představení testu a předběžné normy pro 20-39 let
Název v anglickém jazyce: Wechsler memory scale-III., abbreviated test description and preliminary standarts for 20-39 yars old
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2010
Datum zadání: 09.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.04.2010 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
  PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK