Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Možnosti sociální práce v podpoře partnerského a sexuálního života lidí se zdravotním postižením
Název práce v češtině: Možnosti sociální práce v podpoře partnerského a sexuálního života
lidí se zdravotním postižením
Název v anglickém jazyce: Possibilities of the social work on the support of the sexual and partnership
of disabled people
Klíčová slova: Zdravotní postižení, sociální práce, sociální služby, sexualita, partnerské vztahy, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Disability, social work, social services, sexuality, partnerships, education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václav Mitáš, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2010
Datum zadání: 09.03.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK