Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk
Název práce v češtině: Úloha cytoskeletu v morfogenezi rostlinných buněk
Název v anglickém jazyce: The role of the cytoskeleton in morphogenesis of plant cells
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2010
Datum zadání: 09.03.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Oponenti: Ing. Jiří Hašek, CSc.
  Ing. Kateřina Malínská, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK