Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In What Ways Is the English Language CHanging the World?
Název práce v češtině: Jakým způsobem mění angličtina svět?
Název v anglickém jazyce: In What Ways Ss the English Language Changing the World?
Klíčová slova: vliv angličtiny, globální jazyk, komunikace, anglicismy
Klíčová slova anglicky: influence of English, global language, communication, Anglicisms
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2010
Datum zadání: 10.03.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: Mgr. Marie Bojarová
 
 
 
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Angličtina a statistiky
3. Angličtina a komunikace
4. Angličtina a počítače
5. Angličtina na školách
6. Vliv na ostatní jazyky
7. Další změny
8. Dotazník
9. Závěr

V této práci bude zkoumána důležitost angličtiny v našem světě a to, jak ovlivňuje různé země a jazyky. Hlavními tématy jsou: použití angličtiny jako prostředku komunikace, role angličtiny v oblasti počítačů a internetu, vyučování a učení se angličtiny, a vliv angličtiny na slovní zásobu dalších jazyků. Práce bude obsahovat průzkum mezi studenty angličtiny z České republiky.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. English and statistics
3. English and communication
4. English and computers
5. English at schools
6. Impact on other languages
7. Other changes
8 Survey
9.Conclusion


In this thesis, the importance of the English language in our world and how it influences different countries and languages will be examined. The main topics are: use of English as a means of communication, role of English in the field of computers and internet, teaching and learning English, and English vocabulary used in other languages. A survey of English learners from the Czech Republic will be included.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK