Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Věci a slova v poezii Georgiho Gospodinova
Název práce v češtině: Věci a slova v poezii Georgiho Gospodinova
Název v anglickém jazyce: Things and Words in Georgi Gospodinov’s Poetry
Klíčová slova: literární historie, bulharská literatura, poezie, devadesátá léta 20. století, Třešeň jednoho národa, Lapidárium, Tao, Gospodinov, mystifikace, miniatury, postmoderna
Klíčová slova anglicky: Literary history, Bulgarian literature, poetry, 1990s, Lapidarium, The Cherry-Tree of One People, Tao, Gospodinov, mystification, miniatures, postmodernism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: Dobromir Grigorov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student zpracuje sekundární literaturu v češtině, bulharštině a dalších jazycích o zvoleném současném spisovateli. Bibliografické údaje lze získat v databázi v Národní knihovně v Sofii a v Akademii věd Bulharské republiky (Ústav pro literaturu), avšak tyto nejsou k dispozici online, a proto diplomand provede excerpci sekundární literatury v bulharštině během krátkodobého studijního pobytu v Bulharsku. Ke zmíněné součásti bibliografického aparátu patří i ohlasy početných překladů G. Gospodinova do angličtiny, francouzštiny, němčiny a dalších evropských jazyků, kterými disponují výše uvedené vědecké instituce v Sofii. Dalším krokem bude zvolení literárněvědné sekundární literatury, která je citována v dílech G. Gospodinova a je důležitou součástí poetiky básnických textů. Ta bude vymezena jednak jako podklad pro komentování literárněhistorického kontextu vzniku jednotlivých autorových děl, jednak jako popud k interpretační části diplomové práce. K základu práce bude patřit také kapitola porovnávající poetologické rysy básnických sbírek G. Gospodinova s představiteli současné české poezie.
Seznam odborné literatury
Gospodinov, G., Lapidárium, 1992, Jambol, Modus Stojanov
Gospodinov, G., Čerešata na edin narod, 1996/2003, Plovdiv, Žanet 45 (4. vydání)
Gospodinov, G., Pisma do Gustin, 2003, Plovdiv, Žanet 45
Foucault, M., Slova a věci, přeložil Jan Rubáš, 2007, Brno, Computer Press
Austin, John L., Jak udělat něco slovy, přel. kol. autorů pod vedením Jiřího Pechara, 2000, Praha, Filosofia

Hruška P., Obývací nepokoje, 1995, Ostrava, Sfinga
Hruška P., Měsíce, 1998, Brno, Host
Foucault, M., Myšlení vnějšku, přeložil Čestmír Pelikán, 1996, Praha, Herrmann
Foucault, M., Sen a obraznost, přeložil Jan Sokol, 1995, Liberec, Dauphin
Jakobson, R., Poetická funkce, 1995, Praha, H&H, ed. Miroslav Červenka
Červenka, M., Obléhání zevnitř, 1996, Praha, Torst
Eco, U., Jak napsat diplomovou práci, přeložil Ivan Seidl, 1997, Olomouc, Votobia
Eco, U., Meze interpretace, přeložil Ladislav Nagy, 2004, Praha, Karolinum
Eco, U., Interpretácia a nadinterpretácia, 1995, Bratislava
Bílek, Petr A., Hledání jazyka interpretace, 2003, Brno, Host
Bachelard, G., Poetika priestoru, 1990, Bratislava, Slovenský spisovateľ
Lao c‘, Tao te ťing: O tao a ctnosti, přeložila Berta Krejsová, 1997, Praha, DharmaGaia
Chranova, A., Georgi Gospodinov: Razrojavanija, 2004, Plovdiv, Žanet 45
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK