Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intrakce optických vln s plasmonickými rezonancemi v metalických nanostrukturách
Název práce v češtině: Intrakce optických vln s plasmonickými rezonancemi v metalických nanostrukturách
Název v anglickém jazyce: Interaction of light waves with plasmonic resonances in metallic nanostrucutres
Klíčová slova: Optika kovů, optické vlnovody, povrchové plazmony
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
V posledním desetiletí došlo k významným pokrokům ve studiu optických metalických nanostruktur. Optické vlastnosti těchto struktur jsou do velké míry určeny existencí plasmonů různých typů, které lze v metalických nanostrukturách opticky vybudit. Hlavním tématem disertační práce je proto teoretické a experimentální studium interakcí mezi optickými vlnami a plasmonickými rezonancemi v planárních metalických nanostrukturách a metamateriálech. Očekává se, že doktorand se bude podílet jak na modelování optických vlastností vybraných metalických struktur (metodami FDTD, DDA, atd.), tak i na experimentální charakterizaci laboratorních vzorků těchto struktur (metodami absorpční UV, VIS a NIR spektroskopie, měření rozptylu, mikroskopie atomárních sil, atd.).
Seznam odborné literatury
1. K. H. Su, Q. H. Wei, and X. Zhang: Tunable and augmented plasmon resonances of Au/SiO2/Au nanodisks", Appl. Phys. Lett. 88, 063118, 2006
2. S.A. Maier: Plasmonics: Fundamentals and applications, Springer, 2007
3. C. Genet and T.W. Ebbesen: Light in tiny holes, Nature 445, 39-46, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK