Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové možnosti v prevenci karcinomu čípku děložního
Název práce v češtině: Nové možnosti v prevenci karcinomu čípku děložního
Název v anglickém jazyce: New options for cervical cancer prevention
Klíčová slova: Rakovina, čípek děložní, Human Papillomavirus, cytologie, chirurgická léčba, prevence, očkování, Silgard, Cervarix.
Klíčová slova anglicky: Cancer, cervix, Human Papillomavirus, cytology, surgical treatment, prevention, vaccination, Silgard, Cervarix.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.03.2010
Datum zadání: 29.03.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. Vídeňská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Předběžná náplň práce
Teoreticko-empirická práce (informovanost žen o nové možnosti očkování)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theoretical and empirical paper (awareness of women about new vaccination)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK