Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentářem části I. dílu)
Název práce v češtině: Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (úvodní studie, edice a překlad s komentářem části I. dílu)
Název v anglickém jazyce: Václav (Remedius) Prutký OFM: Itinerarium missionum apostolicarum (introductory study, edition and translation with commentary on part I of the work)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2010
Datum zadání: 05.03.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.03.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 05.03.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
  PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK