Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Territorial identities and religion in Czechia and Central Europe
Název práce v češtině: Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Territorial identities and religion in Czechia and Central Europe
Klíčová slova: náboženství, střední Evropa; geografie náboženství; identita
Klíčová slova anglicky: religion; Central Europe; geography of religion; identity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2010
Datum zadání: 17.08.2010
Datum a čas obhajoby: 28.06.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
  Mgr. Juraj Majo, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK