Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostorové aspekty každodenního života
Název práce v češtině: Prostorové aspekty každodenního života
Název v anglickém jazyce: Spatial aspects of everyday life
Klíčová slova: každodenní život – rytmus – prostorové aspekty – geografie času – fenomenologie – percepce – reprezentace
Klíčová slova anglicky: everyday life – rhythm – spatial aspects – time geography – phenomenology – perception – representation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2010
Datum zadání: 04.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
  JUDr. Michal Illner
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK