Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Příspěvek na péči ve vztahu k osobám se zrakovým postižením
Název práce v češtině: Příspěvek na péči ve vztahu k osobám se zrakovým postižením
Název v anglickém jazyce: Care allowance in relation to the visually impaired persons
Klíčová slova: Příspěvek na péči, osoby se zrakovým postižením
Klíčová slova anglicky: Benefit for personal care, pearsons with visual empairment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum a čas obhajoby: 27.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2011
Oponenti: JUDr. Jana Zemanová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK