Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Občanský sektor v kraji Vysočina a modely spolupráce mezi OOS a krajem Vysočina
Název práce v češtině: Občanský sektor v kraji Vysočina a modely spolupráce
mezi OOS a krajem Vysočina
Název v anglickém jazyce: Non-profit sector in Vysočina Region and Models of cooperation between
Region Vysočina and organizations of non-profit sector
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2010
Datum zadání: 03.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK