Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace vzdělávacích potřeb u všeobecných sester
Název práce v češtině: Identifikace vzdělávacích potřeb u všeobecných sester
Název v anglickém jazyce: Educational needs identification of nurses
Klíčová slova: všeobecná sestra, učení, vzdělávání, motivace
Klíčová slova anglicky: nurse, learning, education, motivation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jana Marsová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.04.2011
Datum zadání: 28.11.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2014 14:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK