Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení vlády v ústavních systémech vybraných států světa
Název práce v češtině: Postavení vlády v ústavních systémech vybraných států světa
Název v anglickém jazyce: The position of government in constitutional systems of selected countries
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2010
Datum zadání: 25.06.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2012
Datum a čas obhajoby: 27.09.2012 15:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2012
Oponenti: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK