Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti neziskového sektoru v oblasti náhradní rodinné péče
Název práce v češtině: Možnosti neziskového sektoru v oblasti náhradní rodinné péče
Název v anglickém jazyce: The Options of the Non-Govermental Organizations in the Substitutional Family Care
Klíčová slova: náhradní rodinná péče, nestátní neziskové organizace, neziskový sektor, osvojení, adopce, pěstounská péče, sociálně-právní ochrana dětí, veřejný sektor, spolupráce
Klíčová slova anglicky: substitutional family care, NGO, non-profit sector, adoption, foster care, collaboration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2010
Datum zadání: 02.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Dana Moree, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK