Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cathepsins B of the bird schistosome, Trichobilharzia regenti
Název práce v češtině: Katepsiny B ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti
Název v anglickém jazyce: Cathepsins B of the bird schistosome, Trichobilharzia regenti
Klíčová slova: katepsin, peptidáza, parazit, Trematoda, schistosomy
Klíčová slova anglicky: cathepsin, peptidase, parasite, Trematoda, schistosomes
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.08.2010
Oponenti: prof. Christoph G. Grevelding
  Mgr. Martin Horn
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK