Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ekumenická rada církví v ČR po r. 1989
Název práce v češtině: Ekumenická rada církví v ČR po r. 1989
Název v anglickém jazyce: Ecumenical Council of Churches in the Czech Republic after 1989
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2009
Datum zadání: 11.03.2009
Datum a čas obhajoby: 31.08.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2009
Oponenti: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK