Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkcia chromatín-remodelujúceho komplexu SWI/SNF v onkogenéze a progresii melanómových buniek
Název práce v jazyce práce (slovenština): Funkcia chromatín-remodelujúceho komplexu SWI/SNF v onkogenéze a progresii melanómových buniek
Název práce v češtině: Funkce chromatin-remodelujícího komplexu SWI/SNF v onkogenézi a progresi melanomových buněk
Název v anglickém jazyce: Function of SWI/SNF chromatin-remodeling complex in tumor initiation and progression of melanoma cells
Klíčová slova: melanóm, SWI/SNF komplex, MITF, Brg1, Brm
Klíčová slova anglicky: melanoma, SWI/SNF komplex, MITF, Brg1, Brm
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Klinika pneumologie 3. LF UK a FNB (12-PNEU)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
  RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK