Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Application of Raman spectroscopy for the identification of organic inclusions in minerals for the field of exobiology
Název práce v češtině: Využití Ramanovy spektroskopie pro identifikaci organických inkluzí minerálů pro účely exobiologie
Název v anglickém jazyce: Application of Raman spectroscopy for the identification of organic inclusions in minerals for the field of exobiology
Klíčová slova: Ramanova spektrometrie, organické inkluze, exobiologie
Klíčová slova anglicky: Raman spectrometry, organic inclusins, exobiology
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.08.2011
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
  prof. Peter Vandenabeele, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
vyhodnocení možnosti aplikace Ramanovy spektrometrie pro detekci mikroskopických organických inkluzí v minerálech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK