Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamic saturation optical microscopy using photoswitchable proteins
Název práce v češtině: Dynamická saturační optická mikroskopie
používající světlem přepínatelné proteiny
Název v anglickém jazyce: Dynamic saturation optical microscopy
using photoswitchable proteins
Klíčová slova: fluorescence, mikroskopie, světlem přepínatelné proteiny
Klíčová slova anglicky: fluorescence, microscopy, photoswitchable proteins
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: Mgr. Aleš Benda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
The task is to make use of photoswitching kinetics of photoswitchable proteins (Dronpa etc.) to improve spatial resolution in fluorescence microscopy. The kinetics will be monitored during scanning of the sample and its temporal decay will be transfered into higher spatial resolution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK