Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium termodynamických a kinetických parametrů interakcí oligomerních modelů DNK s organokovovými komplexy aktivními v protirakovinné léčbě stanovených metodami kvantové chemie a kombinovanými QM/MM metodami
Název práce v češtině: Studium termodynamických a kinetických parametrů interakcí oligomerních modelů DNK s organokovovými komplexy aktivními v protirakovinné léčbě stanovených metodami kvantové chemie a kombinovanými QM/MM metodami
Název v anglickém jazyce: Study of Thermodynamic and Kinetic Parameters for the Interactions of Oligomer Models of DNA with Organometallic Complexes Active in the Anticancer Treatment Determined by Quantum Chemical and Combined QM/MM Methods
Klíčová slova: Termodynamické potenciály, chemická kinetika, organokovové komplexy, kvantová chemie
Klíčová slova anglicky: Termodynamic potentials, chemical kinetics, organometallic complexes, quantum chemistry
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2012
Datum zadání: 20.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude založena na kvantově-chemických a QM/MM výpočtech komplexů přechodných kovů, u kterých byly nalezeny protirakovinné účinky. Pro tyto komplexy budou vypočteny termodynamická data a odhadnuty kinetické parametry záměny jednotlivých ligandů v průběhu navázání na DNK/RNK řetězec. Tento proces by měl být klíčový při aktvaci a interakci léčiva v buněčném prostředí.

Zvolené komplexy budou nejprve podrobeny geometrické optimalizaci a pro finální struktury budou provedeny analýzy vlnových funkcí resp. elektronové hustoty pomocí různých výpočetních kvantově-mechanických programů.
Seznam odborné literatury
1. R. Polák, R. Zahradník: Základy kvantové chemie, SNTL Praha, 1993
2. P. Čárský, M. Urban: Ab initio výpočty v chemii, SNTL Praha, 1988
3. J. Fišer: Úvod do kvantové chemie, Academia Praha, 1983
4. N. Ostlund, A. Szabo: Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill Inc. New York, 1989
5. W. Yang, J. A. Parr: Density Functional Theory, Wiley, NY, 1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK