Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Augustinův spis "De doctrina christiana" a Komenského "Zpráva a naučení o kazatelství": jejich srovnání a význam pro homiletickou hermeneutiku
Název práce v češtině: Augustinův spis "De doctrina christiana" a Komenského "Zpráva a naučení o kazatelství": jejich srovnání a význam pro homiletickou hermeneutiku
Název v anglickém jazyce: Augustine's "De Doctrina Christiana " and Comenius's"Zpráva a naučení o kazatelství": Their comparison and importance for homiletic hermeneutics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK