Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolektivní správa v autorském právu (včetně úvah de lege ferenda)
Název práce v češtině: Kolektivní správa v autorském právu (včetně úvah de lege ferenda)
Název v anglickém jazyce: Collective management in copyright law (including considerations de lege ferenda)
Klíčová slova: kolektivní správa; autorské právo
Klíčová slova anglicky: collective administration; copyright law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.02.2010
Datum zadání: 15.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 09:00
Místo konání obhajoby: PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: JUDr. Irena Holcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK