Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
The role of ATP-MgCl2 in ischemia-reperfusion and sepsis
Název práce v češtině: Význam ATP-MgCl2 u Ischemicko-reperfuzního poškození
Název v anglickém jazyce: The role of ATP-MgCl2 in ischemia-reperfusion and sepsis
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2001
Datum zadání: 01.09.2001
Datum a čas obhajoby: 18.05.2009 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2009
Oponenti: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
  Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, PhD.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK