Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relaps a prevence relapsu (kasuistická práce)
Název práce v češtině: Relaps a prevence relapsu (kasuistická práce)
Název v anglickém jazyce: Relapse and relapse prevention (case study)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2010
Datum zadání: 23.02.2010
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Aleš Kuda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK