Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vypořádání společného jmění manželů
Název práce v češtině: Vypořádání společného jmění manželů
Název v anglickém jazyce: Community property settlement after divorce
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2010
Datum zadání: 22.02.2010
Datum a čas obhajoby: 18.10.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2010
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK