Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Spoločenská zodpovednosť firiem
Název práce v jazyce práce (slovenština): Spoločenská zodpovednosť firiem
Název práce v češtině: Společenská zodpovědnost firem
Název v anglickém jazyce: Corporate social responsibility
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2010
Datum zadání: 19.02.2010
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK