Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání frazémů týkajících se částí lidského těla v češtině a ruštině
Název práce v češtině: Porovnání frazémů týkajících se částí lidského těla v češtině a ruštině
Název v anglickém jazyce: Parts of human body in Czech and Russian phraseology
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Holub
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2010
Datum zadání: 18.02.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK