Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtenářské aspekty a motivy u Jana Mukařovského
Název práce v češtině: Čtenářské aspekty a motivy u Jana Mukařovského
Název v anglickém jazyce: Reader-response aspects and motives by Jan Mukařovský
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2010
Datum zadání: 18.02.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
  prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK