Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Etika klinického výzkumu z pozice monitora klinického hodnocení
Název práce v češtině: Etika klinického výzkumu z pozice monitora klinického hodnocení
Název v anglickém jazyce: The Ethics of the Clinical research from the perspective of a Clinical research associate
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2010
Datum zadání: 18.02.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Eva Rohanová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Výzkum a klinická hodnocení nových léčivých přípravků jsou nepostradatelnou součástí vývoje medicíny. Ve své diplomové práci se věnuji pozici monitora klinického hodnocení, který zajišťuje dozor za průběh klinického hodnocení. Popíši základní kompetence a povinnosti monitora klinického hodnocení a problematické oblasti, se kterými se v praxi setkává a kterým musí čelit. Cílem diplomové práce je nastínit danou problematiku a na základě praktické části diplomové práce vytvořit vhodná doporučení, jak řešit problematické oblasti, se kterými se monitor v praxi potýká a jak zlepšit metodické pokyny používané monitory klinických hodnocení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK