Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití supervize jako profesionální podpory pro zdravotní sestry v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Název práce v češtině: Využití supervize jako profesionální podpory pro zdravotní sestry v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Název v anglickém jazyce: Use of supervision as a professional support for nurses in MNUL
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2010
Datum zadání: 17.02.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.03.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Barbora Vaculíková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zkoumat podmínky, které mohou mít vliv při zavádění supervize do zdravotnického zařízení.
Chci zmapovat konkrétní situaci v nemocnici v Ústí nad Labem. Zjistit, které z vhodných podmínek pro zavádění supervize zde jsou a které chybí. Dále chci zjistit, co by v této konkrétní situaci pomáhalo k vytvoření vhodného prostředí pro supervizi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK