Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnitrofiremní komunikace
Název práce v češtině: Vnitrofiremní komunikace
Název v anglickém jazyce: The Intracompany Communication
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2010
Datum zadání: 17.02.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: PhDr. Jan Holeyšovský
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce si klade za cíl v teoretické části shrnout základní odborné poznatky na dané téma, a ve své praktické části odpovědět na otázku, na jaké úrovni je ve vybrané organizaci systém vnitřní komunikace, zda je plně funkční, eventuálně ve kterých jeho oblastech je možné organizaci doporučit provést změny tak, aby byl tento systém optimálně nastaven.
V diplomové práci bych chtěl definovat silné a slabé stránky v oblasti vnitrofiremní komunikace v organizaci Sociální služby Lanškroun, a poskytnout jejímu managementu náměty pro další rozvoj a zlepšování. Pro obdobná sociální zařízení působící v regionu by se tato analýza organizace mohla stát inspirací a návodem při budování vlastního systému vnitrofiremní komunikace. Využít diplomovou práci a závěry z ní pramenící budou moci případně všichni manažeři a vedoucí pracovníci sociálních a zdravotnických institucí jako příklad dobré praxe a obecný návod pro správné nastavení funkční interní komunikace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK