Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání zaměstnanců v organizaci: Postupy kardiopulmonální resuscitace
Název práce v češtině: Vzdělávání zaměstnanců v organizaci: Postupy kardiopulmonální resuscitace
Název v anglickém jazyce: Staff Education in Health Care Organization: CPR Recommendations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2010
Datum zadání: 17.02.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: PhDr. Monika Válková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat teoretickými a praktickými aspekty vzdělávání zaměstnanců. Teoretická část bude zaměřena na způsoby efektivního vzdělávání zaměstnanců, srovná současné možnosti vzdělávání zdravotnického personálu v prostředí nemocnic, potažmo možnosti vzdělávání v neodkladné péči a KPR, dále se bude věnovat faktorům, které mají vliv na efektivní vzdělávání a následně také vztahu mezi vzděláváním zaměstnanců a zlepšováním kvality poskytované péče. Praktická část bude následně věnována procesu změny a zvyšování efektivnosti způsobu vzdělávání zaměstnanců v postupech kardiopulmonální resuscitace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK