Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Uplatnění absolventů vybraných oborů FF ZČU na trhu práce
Název práce v češtině: Uplatnění absolventů vybraných oborů FF ZČU na trhu práce
Název v anglickém jazyce: Placement on labour market: graduates of humanities from ZČU
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2010
Datum zadání: 16.02.2010
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK