Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava starobních důchodů v ČR a důchodová reforma
Název práce v češtině: Právní úprava starobních důchodů v ČR a důchodová
reforma
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of retirement old-age pensions in the Czech Republic and the pension reform
Klíčová slova: Starobní důchod, důchodová reforma, tři pilíře
Klíčová slova anglicky: old age pension, retirement reform, three pillars
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2010
Datum zadání: 16.02.2010
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:17.02.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:24.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK