Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychological aspects of the gothic in Joseph Sheridan Le Fanu's fiction
Název práce v češtině: Psychologické aspekty gotiky v beletrii Josepha Sheridana Le Fanu
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of the gothic in Joseph Sheridan Le Fanu's fiction
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2010
Datum zadání: 16.02.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK