Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient after total hip replacement
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Lucie Bořilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2010
Datum zadání: 14.02.2010
Datum a čas obhajoby: 13.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.04.2010
Oponenti: MUDr. Jiří Štědrý
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK